Trung Quốc Diamond Coated Burr Set Đánh bóng HP Tốc độ thấp Burr Mài đầu kim đánh bóng

Diamond Coated Burr Set Đánh bóng HP Tốc độ thấp Burr Mài đầu kim đánh bóng

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Nha khoa Hp Burs Tốc độ thấp Burr thon Bur Đầu mài đánh bóng nha khoa

Nha khoa Hp Burs Tốc độ thấp Burr thon Bur Đầu mài đánh bóng nha khoa

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Tốc độ chậm Nha khoa Round Bur HP Mài đầu đánh bóng Inverted Cone Bur Nha khoa

Tốc độ chậm Nha khoa Round Bur HP Mài đầu đánh bóng Inverted Cone Bur Nha khoa

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Tốc độ chậm Vòng Bur Nha khoa Sử dụng HP Flame Football Shape Head

Tốc độ chậm Vòng Bur Nha khoa Sử dụng HP Flame Football Shape Head

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Hình tròn Hp Burs Tốc độ thấp Nha khoa Burs Tay mài Đầu đánh bóng

Hình tròn Hp Burs Tốc độ thấp Nha khoa Burs Tay mài Đầu đánh bóng

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Nha khoa HP Burs Round Phẫu thuật Hình dạng đầu xi lanh

Nha khoa HP Burs Round Phẫu thuật Hình dạng đầu xi lanh

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Chốt nha khoa Hp Burs Đánh bóng tốc độ thấp Burr Diamond Bur Tốc độ thấp Hình dạng côn đầu

Chốt nha khoa Hp Burs Đánh bóng tốc độ thấp Burr Diamond Bur Tốc độ thấp Hình dạng côn đầu

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
Trung Quốc Tốc độ thấp HP Burs Burr Round Bur Tốc độ chậm Xi lanh Bur Nha khoa

Tốc độ thấp HP Burs Burr Round Bur Tốc độ chậm Xi lanh Bur Nha khoa

Tên: Mũi khoan kim cương tráng phủ nha khoa HP
tên thay thế: Burr kim cương tráng nha khoa tốc độ thấp
Vật liệu:: Kim cương Grits + SS Shank.
1